Jestem współwłaścicielem przedmiotu, czy komornik może go zająć?

Kiedy spodziewać się komornika?

Nieterminowa spłata chwilówki, pożyczki bankowej lub kredytu może skutkować przeprowadzeniem postępowania windykacyjnego. Jeśli pomimo działań windykacyjnych pożyczkobiorca wciąż nie uregulował swoim zobowiązań względem wierzyciela, może on skierować sprawę do sądu.

Jeśli sąd uzna, że żądania wierzyciela są zasadne, wzywa pożyczkobiorcę do spłaty długu. Jak nietrudno zgadnąć, jeśli nie otrzyma on należnej kwoty, kolejnym krokiem będzie wystawienie tytułu egzekucyjnego. Na jego podstawie firma pożyczkowa może ubiegać się o zwrot długu. Gdy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, dług zostaje przekazany do komornika. Zajęciu komorniczemu może podlegać zarówno wynagrodzenie, jak również nieruchomości (np. auto) i ruchomości (dom, mieszkanie) dłużnika.

Czy komornik może zabierze całą moja pensję?

Zgodnie z prawem komornik nie ma możliwości zajęcia całej pensji dłużnika. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może on zająć jedynie połowę Twojej pensji. Co ważne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej w danym roku. Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie, teoretycznie komornik może zająć całą jej kwotę. Dlaczego? Kodeks pracy nie traktuje zarobionych w ten sposób pieniędzy jako wynagrodzenia za pracę.

W praktyce sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Jeśli dochód z umowy o dzieło lub umowy zlecenia jest jedynym źródłem Twojego utrzymania, będzie on traktowany tak, jak przychód z tytułu umowy o pracę.

Choć komornik może zająć Twój samochód lub inne wartościowe dobra, przedmiotem egzekucji nie mogą być ruchomości, które są niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Jeśli do codziennej pracy potrzebujesz komputera, komornik nie może go zająć. Podobnie ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Co jeśli jestem współwłaścicielem przedmiotu?

Często zdarza się, że na niektórych ruchomościach (np. autach) ustanowiona jest współwłasność, np. pomiędzy mężem i żoną lub ojcem i synem. Co wtedy? Czy za długi syna komornik może zająć auto, które na co dzień użytkuje również jego ojciec?

Dłużnicy często świadomie dzielą własność pojazdu licząc na to, że w przypadku działania komornika uchroni to auto przed zajęciem. Niestety, to tylko pozory.

W przypadku współwłasności komornik może przeprowadzić egzekucję komorniczą. Może to być jednak egzekucja jedynie z części ułamkowej prawa własności. Postępowanie egzekucyjne w takim przypadku odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.

W praktyce oznacza to, że sposób postępowania komornika wobec przedmiotu będącego współwłasnością jest dokładnie taki sam, jak w przypadku rzeczy, będącej całkowitą własnością dłużnika. Różnica polega jedynie na tym, że przedmiotem egzekucji nie jest cały samochód, a jedynie jego połowa (lub inna część wynikająca z warunków współwłasności).

Co ważne, choć na licytację komorniczą zostanie wystawiona jedynie połowa samochodu, do czasu licytacji komornik ma prawo zająć całe auto.

Choć w pierwszej chwili fakt wystawienia na licytację polowy samochodu może dziwić, bardzo często do licytacji zgłaszają się członkowie rodziny dłużnika. Taka sytuacja jest korzystna zarówno dla dłużnika, który nie traci swojego samochodu, jak również dla wierzyciela, który odzyskuje choćby część należności.

Jeśli na skutek licytacji część samochodu zostanie sprzedana, wtedy nabywca części przedmiotu przejmuje udział dłużnika, który swój udział traci.

Warto wspomnieć również, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo wnieść roszczenie o zniesienie współwłasności. Może ono nastąpić zgodnie z art. 212 § 2 K.c., przez:

* przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,

* sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej sumy pomiędzy współwłaścicieli.