Rozmowa z komornikiem – jak powinna przebiegać?

Jak rozmawiać z komornikiem?

Nieterminowa spłata pożyczek i kredytów bankowych może skutkować nie tylko procedurą windykacyjną, ale również postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą.

Jeśli wewnętrzna windykacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów, banki i firmy pożyczkowe często decydują się oddać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej. Jeśli i jej działania okazują się bezowocne, sprawa najczęściej ląduje na sądowej wokandzie.

Nawet jeśli postępowanie toczy się w e-Sądzie, wydany przez elektroniczny organ nakaz zapłaty stanowi prawomocny tytuł egzekucyjny. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że na podstawie takiego dokumentu można rozpocząć klasyczną egzekucję komorniczą.

 

Co może komornik?

Pamiętaj, że komornik nie ma obowiązku badania zasadności długu. Jako, że sąd nadał tytuł wykonawczy komornik uznaje za pewnik, że wszelkie aspekty słuszności i poprawności zostały należycie rozważone.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika pełni rolę wykonawczą w stosunku do wcześniejszego postępowania sądowego. Zadaniem komornika jest więc jedynie doprowadzenie do wykonania orzeczenia sądu, do wyegzekwowania kwoty pieniężnej.

 

Nie taki diabeł straszny

Choć wiele osób traktuje komornika jako uosobienie wcielonego zła, warto pamiętać, że komornik jest tylko człowiekiem, który wykonuje swoją pracę na zlecenie innego podmiotu.

Nie ulega wątpliwościom, że z komornikiem należy i warto rozmawiać. Brak kontaktu, nieodbieranie telefonów i korespondencji może stać się powodem nieprzyjemnych konsekwencji nie tylko ze strony komornika, ale również wierzyciela.

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. Takie pismo może być pierwszym krokiem do rozpoczęcia rozmów i negocjacji.

Czasem zdarza się także, że postępowanie egzekucyjne nie powinno dotyczyć nas, ale innej osoby. Dobrym przykładem będzie sytuacja, kiedy zadłużenie powstało na skutek wykorzystania naszych danych osobowych przez osobę trzecią (np. zaciągnięcie kredytu przez podszywającego się pod nas oszusta). Jeśli odbierzesz korespondencję od komornika w terminie, będziesz miał odpowiednią ilość czasu, aby rozpocząć stosowne działania.

 

Przed rozmową z komornikiem

Zanim rozpoczniesz rozmowy z komornikiem zastanów się jakie są Twoje realne możliwości finansowe i jakie kwoty jesteś w stanie regularnie spłacać. Nie chodzi przecież o to, aby zobowiązać się do czegoś, czego w żaden sposób nie będziesz w stanie zrealizować.

Dzięki swojej konsekwencji i odpowiedzialnemu podejściu do sprawy staniesz się w oczach komornika (i wierzyciela) bardziej wiarygodny.

 

Rozmowa z komornikiem – ważne zasady

Kluczową zasadą, którą warto wcielić w życie podczas rozmowy z komornikiem jest spokój. Mimo stresu i targających nami emocji, warto choć przez kilkanaście minut wziąć się w garść, realnie ocenić sytuację i wyciągnąć z rozmowy z komornikiem możliwie jak najwięcej.

Pamiętaj, że agresja słowna oraz fizyczna, może powodować poniesienie odpowiedzialności karnej.

Często zdarza się, że poczucie krzywdy i bezsilności powoduje, że spotkanie z komornikiem wydaje nam się końcem świata. Oczyma wyobraźni widzimy swoją porażkę, ogołocone do zera konto i brak dachu nad głową. Choć zdarzają się również takie sytuacje, często rzeczywistość wygląda zdecydowanie lepiej niż nam się wydaje.

 

Nie unikaj rozmów

Bardzo ważna jest również konieczność udzielania komornikowi niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji informacji. Obowiązek ten określa art. 761 k.p.c. Udzielania fałszywych informacji lub odmowa ich udzielenia może skutkować nałożeniem przez komornika grzywny do kwoty dwóch tysięcy złotych.

 

Nie negocjuj

Pamiętaj, że komornik nie jest osobą, z którą możesz negocjować. Sposób egzekucji wynika w tym przypadku z obowiązujących przepisów oraz ze złożonego przez wierzyciela wniosku.

To nie komornik jest dysponentem dochodzonej należności, nie może więc podejmować decyzji o jej umorzeniu długu czy rozłożeniu go na raty.

Nie oznacza to jednak, że z komornikiem nie warto rozmawiać. W zależności od sytuacji i indywidualnych okoliczności każde postępowanie egzekucyjne rządzi się swoimi prawami i przebiega wg innego schematu.

Pamiętaj także, że podczas przeprowadzania postępowania egzekucyjnego zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają prawo składania propozycji, które mogą je usprawnić lub uczynić bardziej uciążliwym.

 

Czego jeszcze nie robić?

Dużym błędem, popełnianym nagminnie są próby tłumaczenia komornikowi własnej niewinności. To, że byleś jedynie poręczycielem, a nie kredytobiorcą nie jest dla komornika żadnym argumentem.

Jeszcze inni żądają od komornika natychmiastowego umorzenia postępowania twierdząc, że dochodzone należności już spłacili. Niestety, takie rozmowy nie przyniosą nic więcej, poza stratą jakże cennego czasu.

Istnieją również dłużnicy, którzy brak możliwości spłaty usprawiedliwiają brakiem pracy lub oczekiwaniem na rozliczeniem z własnymi dłużnikami. Warto jednak wiedzieć, że brak posiadania gotówki nie stanowi przeszkody do prowadzenia egzekucji. W takim przypadku komornik może wszcząć egzekucję z tych czynników majątkowych, które dłużnik posiada.